Best Stasjon

Best Stasjon ny partner!

– Vi har ambisjoner om å være en kjede av forhandlereide stasjoner som styrer vår egen fremtid, og som kan forhandle om både drivstoff og andre produkter med styrke. Våre potensielle aksjonærer er alle de 800 selveide stasjonene i Norge, og jeg kan forsikre om at interessen er glødende,- sier Jan G. Larsen på Gressvik, som sitter sentralt i
Best Stasjon-styret.

Pr. i dag er det 32 stasjoner som er konkret klare for omprofilering til Best med Statoil drivstoff, noe som vil være på plass før jul. Den første vil være ferdig omprofilert til Best Stasjon rundt kommende månedsskifte, ifølge Jan G. Larsen, som bekrefter at nye aksjonærer stadig kommer til.

Stasjon

Best-stasjoner vil man altså snart se også visuelt, og over hele landet.

– Foreløpig er vi sterkest på vestlandet, men vi arbeider også aktivt med å øke utbredelsen på østlandet og Nord Norge,- sier han.

Best Stasjon ble stiftet høsten 1999. Nyetableringen sprang ut fra Shells stasjonsnett, og fikk fra starten av hele 205 aksjonærer. Bakgrunnen var da som nå et ønske om å få sterkere påvirkning på sin egen driftssituasjon.

Larsen venter en rask økning i antall Best-stasjoner i årene som kommer, avhengig av kontraktsforløp i det enkelte tilfellet.

– I alt vil vi ventelig ende med i alle fall 100-150 stasjoner fra dagens Shell-nett, men i tillegg kommer det nesten daglig nye interesserte også fra de andre selskapenes nett – ikke minst Hydro Texaco og Esso.

Det er helt tydelig at interessen for en slik organisering er stort, og jo flere aksjonærer Best Stasjon får, jo større styrke vil vi selvsagt også kunne forhandle med på sentrale innkjøpsavtaler – ikke minst på drivstoff, men også på en lang rekke andre produkter.

Nå har vi fremforhandlet en 5-årig avtale om levering av drivstoff fra Statoil Detaljhandel og bruk av Statoil-kort med vanlige betingelser på våre stasjoner.
I Best Stasjon regner man alle de ca. 800 selveide bensinstasjonene i Norge som mulige aksjonærer. Interessen er da også meget stor.

– Det er dette som er vårt marked, og det er dem vi skal tilby de beste betingelsene til etter hvert.-

Best ønsker også å gå en litt annen vei enn det som har vært trenden i bransjen de senere årene.

– Vi har som målsetting å være litt mer bilorienterte enn det som er vanlig i dag. Vi skal selvsagt være med på pølser, boller, brød og annen hurtigmat, men dette skal ikke gå på bekostning av viktige bilrelaterte produkter,- understreker en entusiastisk Jan G. Larsen i Best Stasjon overfor Bensinforhandleren.

Bedre kommunikasjon gir styrket samhørighet

– Når BBF nå får sitt eget organ, er bakgrunnen for dette et ønske om å forbedre kommunikasjonen med medlemmene. Vi mener også det er et klart behov for et profesjonelt fagtidsskrift for vår bransje. Utviklingen går stadig raskere og bransjen er svært dynamisk, noe som understreker nødvendigheten av god informasjonstilgang og effektiv kommunikasjon,- sier styreleder Sture H. Hanssen i BBF i en kommentar til etableringen av ”Bensinforhandleren”.

– Vi tror det nye bladet vil bidra til styrket samhørighet i bransjen, og dessuten til å gi medlemmene forsterket eierskap til foreningen gjennom bladet, sier styreleder i BBF Sture H. Hanssen.

Bladet vil bli en viktig informasjonskanal, både gjennom praktiske råd og vink, forenings- og næringspolitisk stoff og dybdepresentasjon av aktuelle temaer.
Nå håper vi medlemmene vil like det produktet som kommer ? og veldig gjerne ta seg tid til å gi tilbakemeldinger, både med ros og ris. Ikke minst det siste er viktig for å kunne utvikle et stadig bedre fagblad.

Veien blir i stor grad til mens vi går, og kursen kan alle være med på å påvirke. Derfor: Kom med innspill,- sier Sture H. Hanssen, som avslutter med å ønske alle en riktig god og omsetningsrik sommersesong som ouvertyre til en ny høst med blant annet innholdsrikt bransjetreff på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo 19.-20.september: – Og der håper vi å se flest mulig av våre gode kolleger til stede,- sier styrelederen i BBF.